alt
alt
Офіційні правила

Організатор: ТОВ «Сандора», Код ЄДРПОУ 22430008. Місцезнаходження: Україна, Миколаївська область, Вітовський район, с.Миколаївське, 57262

Виконавець: ТОВ « ВізардПост », Код ЄДРПОУ 33642059. Місцезнаходження: вул. Глибочицька, буд. 32-В, офіс 156, м. Київ, Україна, 04050, телефон: ( 044 ) 585 74 45.

Виконавець є відповідальним за належну організацію роботи сайту, що знаходиться за адресою: www.promo.agusha.com.ua, його технічну підтримку та редагування, проведення комунікації з Учасниками Інтернет-конкурсу в мережі Інтернет, соціальне Інтернет медіа залучення, інформування всіх Учасників в рамках Інтернет - Акції «Поділись турботою!» (надалі – «Акція»), щодо ключових подій на сайті : www.promo.agusha.com.ua (надалі – «Сайт»).

Загальні умови проведення Акції:

1. Територія, строки проведення Акції та мета проведення Акції:

1.1.Акція проводиться на всій території України* у глобальній мережі Інтернет на Сайті за адресою: www.promo.agusha.com.ua з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Конкурсу, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Подарунків Конкурсу в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунків Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

1.2. Акція триває з «19» грудня 2016 року по «20» січня 2017 включно – період протягом якого можна стати Учасником даної Акції.

1.3.Деталі Акції можна дізнатися на Сайті за адресою: www.promo.agusha.com.ua.

1.4.Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, території, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції.

В разі будь-яких змін або доповнень умов Акції (положень даних Правил), повідомлення про це буде опубліковано на Сайті.

1.5. Проект проводиться з метою популяризації продукції під торгівельною маркою «Агуша», підвищення соціальної відповідальності бренду, втілення потрібних і корисних справ - об’єднання українців для реалізації доброї справи;

Подарунковий фонд Акції не формується за рахунок оплати Учасником вартості товару.

2. Вимоги до Учасників Акції:

2.1.У Проекті можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, та які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»);

2.2.Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами. Беручи участь у Проекті, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника , інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ.

2.3.Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту здійснення ним умов Проекту згідно п. 3 цих Правил.

2.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися правил користування Сайтом www.promo.agusha.com.ua, викладених в даних Правилах;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

2.5.Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам Розділу 2 даних Правил і належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

2.6. Кожен Учасник може створити необмежену кількість привітань.

3. Умови участі у Проекті.

3.1.Для того, щоб взяти участь у Акції та стати Учасником Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Правил повинна протягом Строку проведення Акції (п.2.1. Правил) здійснити дії в наступній послідовності:

3.1.1.Зайти на промо сторінку Акції www.promo.agusha.com.ua пройти реєстрацію через соціальні мережі, або заповнивши необхідні поля.

3.1.2.Ознайомитись і погодитись з даними Правилами (прийняти їх).

3.1.3.Створений профіль реєструється на Сайті Акції автоматично.

3.1.4.Далі Учаснику необхідно продовжити реєстрацію на Сайті шляхом створення вітання та здійснення шеру (публікації) інформації про Акцію у соцмережу, через яку даний Учасник авторизований на Сайті Акції.

3.1.5.Для створення вітання Учасникові необхідно натиснути на кнопку «Створити листівку».

3.1.6.Далі необхідно ввести ім’я особи, якій адресується дане вітання, обрати макет листівки та текст із наявних варіантів.

3.1.7.Щоб переглянути готове вітання Учасник повинен натиснути кнопку «Далі». На сторінці з готовим вітанням є можливість надіслати його адресатові на електронну пошту або ж скопіювати посилання на готове вітання для вставки у особистих повідомленнях чи у соцмережах.

3.2.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника авторизуватися на Сайті та інше, якщо це трапилось не з вини Організатора/Виконавця. Організатор та Виконавець Проекту не несуть відповідальності за роботу Сайту, сайтів соціальних мереж, Інтернет провайдерів, будь-які технічні помилки, внаслідок чого учасник зміг взяти участь у Акції.

3.3.Приймаючи участь в Акції, згідно п. 3 Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.2. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

3.4.Організатор залишає за собою право відсторонити від участі Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.

4. Благодійна допомога в рамках Акції.

4.1.Організатор зобов’язується передати Благодійному фонду "Таблеточки" (Код ЄДРПОУ 38805429) суму грошей (у гривнях), що дорівнюватиме кількості віртуально зроблених листівок.

5. Обмеження відповідальності.

5.1.Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

6. Інші положення:

6.1.У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов та правил проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

6.2.Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх неухильно виконувати.

6.3.Ці Правила, так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Промо сторінці www.promo.agusha.com.ua.

6.4. Організатор та Виконавці залишають за собою право:

- не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, крім випадків, передбачених даними Правилами та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;

- на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Акції, змінити дані Правила, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані виходом із ладу технічного оснащення Сайту внаслідок дії шкідливих програм, неполадок у мережі зв’язку, несанкціонованого втручання, технічних неполадок або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та/або Виконавців та яка впливає на виконання, безпеку або належне проведення Акції;

- розміщувати рекламні матеріали про Акцію на Сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах;

- проводити інтерв’ю з Учасниками Акції, фото- та відеозйомку у процесі вручення Подарунків Акції та публікувати отримані матеріали на Сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах.

6.5.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду, що не потребує письмового підтвердження, на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцями Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на автоматичну реєстрацію на основному сайті ТМ “Агуша” www.agusha.com.ua, безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцями Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

6.6.Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Акції, лише за наявності окремої в кожному випадку попередньої письмової згоди Організатора.

6.7.Організатор/Виконавці Акції не несуть будь-якої відповідальності за не можливість осіб взяти участь в даному Акції.

6.7.Організатор/Виконавці Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали і за їх відповідність вимогам чинного законодавства України, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.

6.7.Організатор/Виконавці Акції не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет або мобільний зв’язок, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Організатору/Виконавцям Акції, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту або порушення даних правил будь-яким Учасником. Учасник також погоджується з тим, що Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Організатор/Виконавець Акції був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт.

6.8.Організатор/Виконавці Акції не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавців обставини.

6.9.При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил організатор/Виконавця мають право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту Акції.

6.10.Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Сайтом, належать Організатору Акції та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники не отримують.

6.11.Дозволяється друкувати/пересилати інформацію та зміст Сайту тільки в особистих, некомерційних цілях.

6.12.Організатор/Виконавці не несуть відповідальності за інші обставини, не залежні від їх волі.

8. Персональні дані:

8.1.Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцеві свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про товари під ТМ «Агуша», і т.д. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Володільцем персональних даних, що будуть зібрані в процесі проведення даної Акції, та який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.2.Виконавець гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

9. Заключні положення:

9.1.Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

9.2.Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції.

9.3.Ця Акція не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.